ReadyPlanet.com
dot
dot
มุมสร้างรายได้ด้วยตัวคุณ
dot
bulletเป็นเจ้าของแบร์นกาแฟสดง่ายๆ-สร้างรายได้ด้วยตัวคุณเอง
dot
โรงคั่วกาแฟเขาทะลุ อินเตอร์
dot
bulletRobusta
bulletArabica
bulletEspresso Black
bulletEspresso Silver
bulletEspresso Medium
bulletEspresso Gold
bulletEspresso ที่คุณสั่งได้
bulletกาแฟโบราณ
bulletกาแฟขัดผิว(Detox)
bulletชาซีลอน เบอร์1-3
bulletชาเขียวและโกโก้
bulletเครื่องกาแฟและเครื่องบด
bulletสนใจแฟรนไชรฺ์ของเรา
dot
ข่าวสารเพิ่มเติมผ่านช่องทางด้านล่าง
dot
เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณ 200 ปีเศษ มีผู้หลบหนีจากเจ้าหน้าที่จาก อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ชื่อตาคงขาว ตาคงดำ มาอาศัยอยู่ที่เขาค่าย ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลเขาทะลุ ต่อมาจึงได้ขยายพื้นที่เข้ามาในที่ราบหุบเขาและสมัยนั้นเก็บภาษี 4 บาท ซึ่งก็นับว่าเป็นจำนวนมากในสมัยนั้น ประชาชนที่ยากจนไม่มีเงินจ่าย จึงได้หลบหนีมาสมทบกัน จนกระทั่งมีจำนวนเพิ่มมาก ประมาณ 200 คน เดิมตำบลเขาทะลุขึ้นอยู่กับจังหวัดระนอง แต่การคมนาคมไม่สะดวกจึงได้โอนมาขึ้นกับอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2493 สาเหตุที่เรียกว่า "ตำบลเขาทะลุ" มีภูเขาสูงและมีรูทะลุมองเห็นในระยะไกลและโดดเด่น จึงได้เรียกชื่อตามลักษณะของภูมิประเทศและความเป็นเอกลักษณ์ว่า "ตำบลเขาทะลุ" มาจนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเขาทะลุตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสวี ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง สลับที่ราบ เป็นแหล่งต้นน้ำแม่น้ำสวีหนุ่ม มีทิวเขาทะลุ เป็นเอกลักษณ์สำคัญของตำบล แบ่งการปกครอง 11 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอละอุ่น จ.ระนอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,548 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,643 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่


                                                           

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1) แหล่งท่องเที่ยวถ้ำธารลอด
2) โรงเรียนประถม 3 แห่ง
3) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) สถานีตำรวจภูธร 1แห่ง
6) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

คุณสมบัติของกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า....กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ในประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ทางแทบภาคใต้ของประเทศ ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญและให้ผลผลิตมากที่สุด เพราะทางภาคใต้ มีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและฝนตกชุก มีอุณหภูมิูระหว่าง 25 - 34 องศาเซลเซียส จึงเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ี่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกกาแฟโรบัสต้า โดยมีแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดชุมพร , ระนอง , สุราษฎร์ธานี , กระบี่ และ นครศรีธรรมราช
.....ผลผลิตกาแฟโรบัสต้า มีผลผลิตประมาณ 90 - 92 % ต่อปี มากกว่ากาแฟอาราบิก้าหลายเท่า เพราะมีพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมอยู่มาก จึงทำให้มีผลผลิตกาแฟโรบัสต้าจำนวนมาก และ มีมากเกินกว่าความต้องการบริโภคของนักดื่มกาแฟในประเทศ ที่ต้องการบริโภคกาแฟอาราบิก้ามากกว่า
.....รสชาติของกาแฟ มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติขมเข้ม หนักแน่น และมีกลิ่นหอมออกสาป ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกาแฟโรบัสต้า ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตกาแฟแบบแห้ง

จากคุณสมบัติด้วยสายพันธุ์ของกาแฟและลักษณะที่สอดคล้องกันของภูมิประเทศและปัจจัยอื่นๆของตำบลเขาทะลุและตำบลไกล้เคียงจึงทำให้ในแต่ละปีจึงมีจำนวนของผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากและเนื่องด้วยในปีพุธศักราช  2540 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจึงทำให้ผลผลิตที่มีจำนวนมากมาราคาตกต่ำทำให้เกษตรกรในตำบลเขาทะลุได้รวมตัวกันเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีราคาที่สูงขึ้นจึงทำให้เกิดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาทะลุขึ้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH
ค้นหาใน CodeTukyang.com